Clareza (Klarheit)

Stylo noir e crayons neon sobre papel Canson A3

A arte
sem clareza
indaga.
E a que recompensa.

Oscar D’Ambrosio