Poderio dos recursos

Papel A4 (2021)

Crayon gel e stylo noir