Recém-nascido

Stylos noir e colorés, alcohol liquid ink markers sobre papel Canson A4
2022

A circularidade do útero materno é um signo de renovação.

The circularity of the maternal uterus is a sign of renewal.

La circularidad del útero materno es un signo de renovación.

Oscar D’Ambrosio

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,