Recém-nascido

Stylos noir e colorés, alcohol liquid ink markers sobre papel Canson A4
2022

A circularidade do útero materno é um signo de renovação.

The circularity of the maternal uterus is a sign of renewal.

La circularidad del útero materno es un signo de renovación.

Oscar D’Ambrosio